Naděje, která nekončí: existuje něco, k čemu můžeme navždy patřit?

Všichni patříme k něčemu většímu, než jsme my samotní. Ať už je to stát, národnost, pohlaví, rodina, povolání nebo koníček, všichni patříme k nějakým lidem nebo organizacím.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jestli existuje něco víc? Něco, co není jen dočasné? Tyto entity, ke kterým patříme, jsou úžasné a svým způsobem určují, kým jsme, ale všechny pomíjejí. Když zemřeme, všechno to ztratíme.

Je něco, k čemu můžeme patřit věčně?

Ti, kdo patří Bohu, mají tuto naději:

„…smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!“ (Bible, Římanům 8:38-39)

O Ježíši a Jeho království mluví Daniel v Bibli:

„Byla mu dána vláda, sláva i království,
aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky.
Jeho vláda je věčná – nikdy neskončí,
jeho království se nezhroutí!“
(Bible, Daniel 7:14)

Pochopení toho, že patříme do království, které nepomine ani po smrti, nám dává obrovskou naději a pomáhá nám vytrvat, i když zakoušíme trápení.

Chtěli byste se dozvědět více o této nekončící naději?
Pro rozhovor s někým, kdo prožívá klid v Ježíši, klikni sem.
Pro výtisk Bible zdarma klikni sem.