Je možné někam plně patřit.

Je možné někam plně patřit.

Je možné, abychom byli od Boha zcela přijati, milováni, aby nám bylo odpuštěno a abychom byli v bezpečí. Už jste někdy přemýšleli o tom, co znamená patřit Ježíši? Ti, kteří patří Bohu, mají tuto naději: „. . . smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani...