Příběh druhý

Naštvaný Ježíš

Jak nejvíce vytěžit z tohoto příběhu?
 1. Přečti příběh
 2. Odpověz si na otázky
 3. Aplikuj to v životě
Přečti příběh

Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do Jeruzaléma.

V chrámu nalezl prodavače volů, ovcí a holubic a směnárníky sedící za stoly.

Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly a prodavačům holubic řekl: „Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!“ (Jeho učedníci si tehdy vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě pohltí.“)

Židé mu na to řekli: „Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?“

„Zbořte tento chrám,“ odpověděl Ježíš, „a za tři dny ho postavím.“

„Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!“ řekli na to Židé. „A ty ho postavíš za tři dny?“ (On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých, jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, a uvěřili Písmu i Ježíšově slovu.)

Jan 2:13-22 Bible21

Odpověz si na otázky
 1. Co Ti tento příběh říká o Ježíši?
 2. Co Ti tento příběh říká o lidech?
 3. Co Ti tento příběh říká o Tobě? Co si odnášíš?
 4. Komu bys mohl tento příběh, nebo myšlenku z něho, říct?
Aplikuj to v životě

Jakou jednu věc uděláš na základě přemýšlení nad tímto příběhem?

Co objevili druzí na Discovery

Když čteme tento příběh v rámci Discovery čtení Bible, máme vždy nové objevy.
Tady jich pár je:

 1. Co tento příběh říká o Ježíši?
  • Ježíš vyrábí 600 litrů vína – čímž navíc vytáhl ženicha z průšvihu.
  • Ježíš dělá věci pořádně – nejlepší víno!
  • Ježíš nedělá věci pro show – zázrak udělal potají a pochvalu dostal ženich
 2. Co tento příběh říká o lidech?
  • Lidé jsou vyčůraní – často nejprve nabízí to nejlepší a když jsou hosté opilí, pak to horší
  • Lidé dokážou ocenit dobré věci – správce svatby pochválil ženicha za výborné víno.
  • Někteří následují Ježíše i když v něho před tím 100 % nevěřili – viz jeho učedníci.

Chceš objevovat s druhými?

Slyšet, jak ten stejný příběh vnímají druzí, je ještě mnohem inspirativnější, než když to člověk čte sám.

Zkus Discovery čtení Bible online