Příběh druhý

Ježíš ve špatné společnosti

Jak nejvíce vytěžit z tohoto příběhu?
 1. Přečti příběh
 2. Odpověz si na otázky
 3. Aplikuj to v životě
Přečti příběh

Ježíš přišel do Jericha a procházel jím.

A hle, byl tam muž jménem Zacheus, hlavní výběrčí daní a veliký boháč.

Toužil se podívat, kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde.

Když tam Ježíš dorazil, vzhlédl a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma.“

Rychle tedy slezl a radostně ho přijal. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali: „To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi?!“

Zacheus potom vstal a řekl Pánu: „Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně.“

„Dnes přišlo do tohoto domu spasení,“ řekl mu na to Ježíš. „I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.“

Lukáš 19:1-10 Bible21

Odpověz si na otázky
 1. Co Ti tento příběh říká o Ježíši?
 2. Co Ti tento příběh říká o lidech?
 3. Co Ti tento příběh říká o Tobě? Co si odnášíš?
 4. Komu bys mohl tento příběh, nebo myšlenku z něho, říct?
Co objevili druzí na Discovery

Když čteme tento příběh v rámci Discovery čtení Bible, máme vždy nové objevy. Tady jich pár je:

 1. Co tento příběh říká o Ježíši?
  • Ježíš neodsuzuje Zachea za jeho minulost, ale nabízí mu novou budoucnost.
  • Ježíš je nezávislý a odvážný, nezáleží mu na mínění davu – Ježíš se nebojí jít do domu Zachea, který byl považován za hříšníka a zrádce národa.
  • Ježíš je překvapivý – dělá věci, které bychom nečekali a které narušují naše představy a předsudky.
 2. Co tento příběh říká o lidech?
  • Lidé soudí – sice šli za Ježíšem, ale posuzují ho podle toho, s kým se stýká
  • Lidé jsou zlí, dělají věci, které ubližují sobě i druhým a potřebují Boží odpuštění a proměnu – viz Zacheus a jeho odírání lidí
  • Lidé se můžou změnit – Zacheus byl špatný, ale když se setkal s Ježíšem, změnil celý svůj život
 3. Co Ti tento příběh říká o Tobě? Co si odnášíš?
  • Chci nesoudit tak jako Ježíš a dát lidem druhou šanci
  • Jsem jako Zacheus, který potřebuje Ježíše a jeho odpuštění – přijmu Ježíšovo pozvání a začnu ho následovat
  • Jsem jako Zacheus, zvědavý. Chci toho Ježíše více prozkoumat.

Aplikuj to v životě

Jakou jednu věc uděláš na základě přemýšlení nad tímto příběhem?

Chceš objevovat s druhými?

Slyšet, jak to vnímají druzí, je ještě mnohem inspirativnější,
než když to člověk čte sám.

Zkus Discovery čtení Bible online