Příběh první

Ježíš a nejlepší víno

Jak nejvíce vytěžit z tohoto příběhu?
 1. Přečti příběh
 2. Odpověz si na otázky
 3. Aplikuj to v životě
Přečti příběh

Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“

„Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“ Jeho matka pak řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám řekne.“

Stálo tam šest kamenných nádob na vodu k židovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr (pozn.: to je asi 75 – 115 litrů každá nádoba).

Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou.“ Když je naplnili až po okraj, řekl jim: „Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby.“ A tak to udělali.

Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce.“

Tak Ježíš v Káně Galilejské vykonal první ze svých zázračných znamení. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili.

Jan 2:1-11 Bible21

Odpověz si na otázky
 1. Co Ti tento příběh říká o Ježíši?
 2. Co Ti tento příběh říká o lidech?
 3. Co Ti tento příběh říká o Tobě? Co si odnášíš?
 4. Komu bys mohl tento příběh, nebo myšlenku z něho, říct?
Co objevili druzí na Discovery

Když čteme tento příběh v rámci Discovery čtení Bible, máme vždy nové objevy.
Tady jich pár je:

 1. Co tento příběh říká o Ježíši?
  • Ježíš vyrábí 600 litrů vína – čímž navíc vytáhl ženicha z průšvihu.
  • Ježíš dělá věci pořádně – nejlepší víno!
  • Ježíš nedělá věci pro show – zázrak udělal potají a pochvalu dostal ženich
 2. Co tento příběh říká o lidech? 
  • Lidé jsou vyčůraní – často nejprve nabízí to nejlepší a když jsou hosté opilí, pak to horší
  • Lidé dokážou ocenit dobré věci – správce svatby pochválil ženicha za výborné víno.
  • Někteří následují Ježíše i když v něho před tím 100 % nevěřili – viz jeho učedníci.
 3. Co Ti tento příběh říká o Tobě? Co si odnášíš?
  • Budu častěji oceňovat své děti a lidi v práci
  • Více prozkoumám, kdo je Ježíš, abych zjistil, jestli stojí za to ho následovat
  • Pokud to je možné, budu dělat věci kvalitně
Aplikuj to v životě

Jakou jednu věc uděláš na základě přemýšlení nad tímto příběhem?

Chceš objevovat s druhými?

Slyšet, jak to vnímají druzí, je ještě mnohem inspirativnější,
než když to člověk čte jen sám.

Zkus Discovery čtení Bible online