Příběh třetí

Ježíš zaspal

Jak nejvíce vytěžit z tohoto příběhu?
 1. Přečti příběh
 2. Odpověz si na otázky
 3. Aplikuj to v životě
Přečti příběh

Večer onoho dne jim Ježíš řekl: „Přeplavme se na druhou stranu.“

Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné loďky.

Tehdy se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se už naplňovala vodou.

On ale spal na polštáři na lodní zádi.

Vzbudili ho tedy: „Mistře, nezajímá tě, že umíráme?“

Když se probudil, okřikl vítr a přikázal vlnám: „Tiše, klid!“ Vítr se utišil a nastal naprostý klid.

„Proč se tak bojíte?“ řekl jim pak. „Ještě pořád nemáte víru?“

Byli z toho úplně vyděšení. „Kdo to vůbec je?“ ptali se jeden druhého. „Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!“

Marek 4:35-41 Bible21

Odpověz si na otázky
 1. Co Ti tento příběh říká o Ježíši?
 2. Co Ti tento příběh říká o lidech?
 3. Co Ti tento příběh říká o Tobě? Co si odnášíš?
 4. Komu bys mohl tento příběh, nebo myšlenku z něho, říct?
Co objevili druzí na Discovery

Když čteme tento příběh v rámci Discovery čtení Bible, máme vždy nové objevy. Tady jich pár je:

 1. Co tento příběh říká o Ježíši?
  • Ježíš je člověk, který si umí dát pauzu – spí na polštáři na loďce i uprostřed bouře.
  • Ježíš je víc než člověk, protože má autoritu nad přírodními silami.
  • Ježíši záleží na lidech a tiší naše “bouře”.
 2. Co tento příběh říká o lidech?
  • Lidé jsou velmi snadno zranitelní a bezmocní vůči přírodním silám.
  • Někteří lidé nevěří v Ježíše a jeho moc – a pak jsou překvapení.
  • Lidé se ocitají v různých “bouřích” a potřebují někoho, kdo jim pomůže.
 3. Co Ti tento příběh říká o Tobě? Co si odnášíš?
  • Dovolím si dát si pauzu – tak jako Ježíš.
  • Aktuálně prožívám jednu takovou životní “bouři”, tak se nebudu být Ježíše oslovit, ať mi v tom pomůže.
  • Chci dál zkoumat, kdo to ten Ježíš vůbec je.

Aplikuj to v životě

Jakou jednu věc uděláš na základě přemýšlení nad tímto příběhem?

Chceš objevovat s druhými?

Slyšet, jak to vnímají druzí, je ještě mnohem inspirativnější,
než když to člověk čte sám.

Zkus Discovery čtení Bible online