Je možné někam plně patřit.

Je možné, abychom byli od Boha zcela přijati, milováni, aby nám bylo odpuštěno a abychom byli v bezpečí.

Už jste někdy přemýšleli o tom, co znamená patřit Ježíši?

Ti, kteří patří Bohu, mají tuto naději:

. . . smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc, výšina ani hlubina ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu!“ (Římanům 8:38–39)

Ti, kdo patří Bohu, mají tento účel:

„Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1. Petrův 2:9)

Ti, kdo patří Bohu, mají tento pokoj:

„Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.“ (Jan 6:37)

Pro rozhovor s někým, kdo prožívá klid v Ježíši, klikni sem.
Pro výtisk Bible zdarma klikni sem.