Zásady zpracování osobních údajů

Stránku a doménu ObjevCestu.cz vlastní Maják-nadační fond.

SUBJEKT ZPRACOVÁVAJÍCÍ ÚDAJE

Správcem údajů je Maják-nadační fond, dále jen správce.
Správce dodržuje ustanovení týkající se důvěrnosti osobních údajů potřebných k používání služeb, nabízených na stránce objevcestu.cz. Níže naleznete informace o tom, které údaje zpracovává, pro jaké účely jsou potřebné a jakým způsobem se používají. Tyto informace týkající se ochrany údajů se pravidelně aktualizují.
Osobní údaje, shromážděné na objevcestu.cz, anebo Facebooku budou zaznamenány v elektronické nebo papírové databázi, kterou vlastní správce, který bude vlastníkem a ponese odpovědnost za zpracování.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje zúčastněné strany použije správce v souladu s principy ochrany osobních údajů, stanovenými v Nařízení 679/2016 a dalšími platnými nařízeními, týkajícími se daného předmětu, s využitím anebo bez využití elektronických nástrojů, v souladu s principy správnosti, zákonnosti, transparentnosti, za účelem ochrany soukromí a práv zúčastněné strany vždy v souladu s ustanoveními stávající legislativy. Tyto informace se týkají osobních údajů zaslaných zúčastněnou stranou stejně tak jako údajů, získaných na základě návštěv a navigací na naší stránce. Spravujeme osobní údaje zúčastněných stran pro všechna zpracování, uvedená v evropském nařízení 679/2016 – tzn. shromažďování, registrace, organizace, ukládání, zpracování, úprava, výběr, vyjmutí, srovnávání, použití, propojení a případné další úkony užitečné k poskytování požadovaných služeb, včetně komunikace se třetími stranami, kde bude nutná ve vztahu k účelům, uvedeným v bodech a, b, c. Tyto údaje je také možné organizovat v databázích anebo archivech. Konkrétně jsou účely zpracování osobních údajů následující:
a) poskytování nabízených služeb;
b) poskytování informací anebo zasílání sdělení, týkajících se služeb;
c) ověřování kvality nabízených služeb;

OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPRACOVÁVAT ÚDAJE

Shromažďované osobní údaje zpracovávají odpovědné osoby, které tyto údaje potřebují znát pro výkon svých činností. Vaše údaje nikdy nebudou zpřístupněny, sdíleny, prodány, inzerovány ani zasílány jakýmkoliv způsobem nebo v jakékoliv formě nad rámec účelů zpracování údajů.

PRÁVA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN

Nařízení Evropské unie o ochraně soukromí umožňuje uživateli výkon určitých práv, včetně těch požádat správce údajů:
a) být informován o informacích o vlastníkovi a správci nakládání;
b) potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, a v takovém případě k nim získat přístup (právo na přístup);
c) od správce dat získat: potvrzení o existenci osobních údajů, jejich sdělení a jejich původ spolu s logikou a účelem zpracování;
d) výmaz údajů, pokud bude existovat jeden z důvodů, uvedených v nařízení (právo na výmaz).
e) aktualizace, úprava a integrace údajů (právo na opravu); omezení zpracování, jestliže se vyskytne jedna z hypotéz uvedených v nařízení (právo na omezení);
f) získat osobní údaje, které jste poskytl/a vlastníkovi ve strukturovaném formátu, obvykle používaném a čitelném automatickým zařízením a přenos těchto údajů k jinému správci údajů (právo na přenositelnost).

Návštěvník může mít kdykoliv volný přístup ke svým údajům, aby je aktualizoval, upravoval, integroval, omezoval jejich použití anebo požadoval jejich zrušení podáním žádosti prostřednictvím e-mailu na info@objevcestu.cz, případně vyplněním kontaktního formuláře na stránce objevcestu.cz.

Cookies

Co jsou cookies?
Jako většina profesionálních internetových stránek používá i tato stránka cookies. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem počítači, a které slouží k usnadnění vyhledávání. Tato stránka popisuje, jaké informace cookies shromažďují, jak je používáme, a proč někdy potřebujeme tyto cookies uchovávat. Také se s vámi podělíme o to, jak kdykoliv znemožnit shromažďování cookies, a budeme vás informovat o tom, že tento úkon by mohl způsobit nesprávnou funkci některých prvků stránky.