Jsi člověk, který chce zakoušet klid a chce někam opravdově patřit?

Pokoj a smysl můžeme najít, když patříme Ježíši. Vidíme to jak v Bibli, tak ve svých životech.

 

Věděl jsi, že v Bibli všemocný Bůh stále přitahoval lidi k sobě, nazýval je svými vlastními a dával jim naději, budoucnost a smysl?

Tak jako tady v případě Davida:

„Dále pak Davidovi vyřiď, že všemocný Hospodin mu vzkazuje toto: Učinil jsem tě panovníkem svého izraelského národa, ačkoliv jsi předtím byl pouhým pastýřem a hlídal jsi stáda. Provázel jsem tě, kamkoliv ses obrátil a odstranil jsem ti z cesty všechny tvé nepřátele. Proslavím tě jako nejslavnější muže světa.“ (Bible, 2. Samuelova 7:8-9)

A tady svůj lid Izrael:

„Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.“
(Bible, Jeremiáš 29:11)

Představ si na chvíli, že Všemocný Bůh říká toto právě Tobě:

„Neboj se. V každé situaci budu s tebou a vysvobodím tě.“ (Bible, Jeremiáš 15:11)

Jak by to změnilo tvůj život? Myslíš, že bys zakoušel pokoj a klid?

Chtěl by sis promluvit s někým o tom, jak získat klid a pokoj?
Pro rozhovor s někým, kdo prožívá klid v Ježíši, klikni sem.
Pro výtisk Bible zdarma klikni sem.